Mai multă flexibilitate pentru scolarii din clasa pregatitoare si clasa I

Mai multă flexibilitate pentru scolarii din clasa pregatitoare si clasa I

„Într-un cutremur, cel mai mare pericol e să stai într-o clădire înaltă fără flexibilitate. Și totuși, unul dintre cele mai sigure locuri din lume e o clădire proiectată pentru cutremure- adică una cu o fundație solidă și flexibilă.” spune Malcolm Forbes. La fel ca orice construcție din lumea asta, educația fiecărui copil are nevoie, și ea, de o fundație solidă și flexibilă. Noile prevederi legislative aduc pentru scolarii din clasa pregatitoare si clasa I o schimbare binevenită în acest sens.

Care sunt problemele cu care s-au confruntat scolarii din clasa pregatitoare si clasa I ?

Integrarea în ciclul primar a elevilor care au vârsta de 6 ani, până la 1 septembrie, a devenit obișnuință. Adică obișnuință pentru noi, adulții. Pentru copii, lucrurile nu decurg întotdeauna la fel de  firesc.  Statutul de scolar aduce nu numai mândria copilului care se simte mult mai important, ci și noi dificultăți. Orele de curs sunt mai solicitante, mai dense, cu toate că joaca este încă o coordonată majoră.

Copilul învață în aceste clase elementele care stau la baza acumulărilor viitoare.  Este motivul pentru care este capital să ne asigurăm că bagajul său de cunoștințe depășește minimul admis. Promovarea acestor clase fără acordarea calificativelor în clasa pregatitoare și indiferent de mediile anuale încheiate în clasa I nasc confuzie și neajunsuri. Scolarii cu mai puține ambiții pot trage concluzia că trec în clasa următoare fără prea multe eforturi. Uneori, chiar și părinții lor! La aceste realități nu s-a găsit încă un răspuns, din păcate!

Primesc o șansă elevii care în aceste clase colectează absențe din motive medicale sau manifestă oboseală. De asemenea, cei care se încadrează în sfera neadaptării școlare, adică elevii care au dificultăți în realizarea sarcinilor școlare, cât și în stabilirea unor relații cu colegii de clasă. Astfel, conform ordinului de ministru care aduce modificări Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar,  scolarii din clasa pregatitoare si clasa I pot beneficia de timp pentru a-și consolida sănătatea, pentru a se maturiza.

Părinții vor putea adresa conducerii unității școlare o cerere de retragere a copilului din clasa respectivă. Ei vor putea fi reînscriși în anul școlar următor în aceeași clasă sau imediat după retragere, în clasa premergătoare. Se dă curs cererii de retragere numai după ce consilierul școlar recomandă clasa în care să fie copilul reînscris.

Ordinul ministrului educației nr. 3027/22 ianuarie 2018

Articolul 98 sună așa:

( Alineatul 2) „ În situația în care, pe durata clasei pregatitoare ori a clasei I, elevul acumulează absențe ca urmare a unor probleme de sănătate sau se observă manifestări de oboseală sau de neadaptare școlară, părinții, tutorii sau susținătorii legali pot depune la unitatea de învățământ o  solicitare de retragere a elevului în vederea reînscrierii în anul școlar următor, în clasa corespunzătoare nivelului din care s-a retras; la cererea motivată a părintelui, reînscrierea se poate face și în anul școlar în care s-a solicitat retragerea, în clasa anterioară nivelului din care s-a retras elevul.”

(Alineatul 3) „În situația solicitării de retragere, unitatea de învățământ va consilia părinții privind nevoia de a lua decizii în interesul educațional al elevului și îi vor informa că solicitarea nu poate fi soluționată decât în situația în care evaluarea psihosomatică atestă necesitatea reînscrierii în clasa anterioară  sau în clasa corespunzătoare nivelului din care s-a retras.

Leave a Reply

Your email address will not be published.
Required fields are marked *