Director de scoala funcționar sau vizionar?

De prea mulți ani încoace destinele educației românești sunt sfori puternic strânse în mâinile păpușarilor din minister. Cum strănută artiștii din București efectele se propagă până la granițe. Păpușile se mișcă, de voie sau nevoie, după placul celor care trăiesc realitățile metropolei.

Provincia își trăiește propriile realități. Câteva orașe, puține la număr, pot fi incluse în categoria centrelor universitare solide, de tradiție. Aceste orașe au privilegiul de a oferi serviciile unor instituții de cultură. Pe măsură ce numărul de locuitori se micșorează dispar din orașe teatre, filarmonici, muzee, grădini botanice sau zoologice, săli de expoziții. Dispar chiar străzile asfaltate și internetul în așezările rurale.

La fel mediul educativ din familie. Șansele copiilor de a crește și a se dezvolta într-un mediu favorabil se micșorează pe măsură ce scade potența economică și culturală a localităților din România.

Caracterul centralizat al educației din România

Deși fiecare elev este unic și are aspirații și nevoi diferite, ministerul cere implacabil aceleași performanțe. Adică acele performanțe de care sunt capabili copiii dotați și norocoși să se nască în familii care prețuiesc educația și-și permit să cheltuiască pe măsură. Pentru ceilalți răspund persoanele de la catedră.

Profesorii sunt amarnic sufocați de chingile de la centru. Ei nu au libertatea de a gândi pentru binele elevilor lor. Ei nu pot schimba nimic: programe, discipline, număr de ore etc. Directorii muncesc pe rupte pentru inspectorate completând tone de hârtii, participând la ședințe, deplasări pentru tot felul de verificări etc. Că directorul este nevoit adeseori să neglijeze școala , ce importanță mai are? Telefonul sună, mailul geme și, dacă nici secretară nu există, e dezastru.

Deconectați de la complexitatea sistemului public de învățământ decidenții își stabilesc ca reper clasele din capitală și croiesc destine pentru elevii din Plopșor sau Valea Albă. În vecinătatea cabinetelor parlamentare și a multinaționalelor aspirațiile unor copii de a fi un fermier de succes sau un tâmplar creativ par desuete. Așa că li se predau lucruri care n-au nicio legătură cu cariera aleasă, care nu-i interesează defel și pe care oricum le uită foarte repede dacă au învățat cumva ceva.

A fi director de scoala într-un sistem de educație descentralizat

a) Ce presupune munca de birou a unui director de scoala cu largă autonomie

Într-un sistem descentralizat în care școala este valorificată în dauna aparatului birocratic, directorul are un rol mai consistent decât cel al unui inspector. Munca sa vizează mai ales activitățile din scoală și relațiile instituției cu părinții și comunitatea. Însă prioritatea numărul unu sunt elevii.

Un astfel de sistem descentralizat este cel din Anglia. Sigur, este și el un sistem perfectibil, dar nu strică să observăm cu atenție ce se întâmplă pe acolo.

Directorul se bucură de mai multă libertate de decizie în munca sa. El:

 • face angajările personalului didactic și nedidactic. Interviurile susținute și referințele prezentate îl ajută să realizeze o primă selecție. Candidații care au rămas în atenția directorului sunt invitați la un al doilea interviu. Este angajată persoana cea mai potrivită după au fost analizate cunoștințele profesionale, entuziasmul față de profesie și personalitatea candidaților;
 • alcătuiește și definitivează orarele claselor, bibliotecii, laboratoarelor etc;
 • implementează și dezvoltă programe școlare. Le revizuiește anual astfel încât să perfecționeze experiența elevilor din școală;
 • perfecționează în fiecare an școlar regulamentul instituției reflectând cu grijă asupra experiențelor anterioare și încercând să anticipeze probleme viitoare. Regulamentul este conceput astfel încât să descurajeze abaterile disciplinare.

b) Probarea calităților de lider – acea sită care cerne cu sârguință

Munca unui director de scoala este o muncă grea, plină de răspundere și foarte solicitantă. Când liderul scolii are responsabilități sporite provocările sunt pe măsură. De aceea nu oricine poate fi director. În afara documentelor care reglementează activitățile școlare, un bun director de scoala trebuie să întrunească o serie de calități:

 • să fie apt să conducă prin exemplu. Să fie cel mai harnic angajat, să fie întotdeauna calm, pozitiv, respectuos, disponibil oricând este nevoie;
 • să fie un fin psiholog. Trebuie să știe să lucreze eficient cu tipuri diferite de persoane, să poată citi bine oamenii astfel încât să ofere fiecăruia impulsul potrivit. Trebuie să construiască relații de încredere cu profesorii, elevii, părinții, să asculte cu atenție și să rezolve probleme;
 • să evalueze cu multă corectitudine personalul școlii;
 • o parte importantă a muncii sale are legătură cu disciplina elevilor. Directorul ascultă, investighează și stabilește vinovăția elevului, pedeapsa pe care o impune regulamentul și notifică părinții;
 • să poată delega sarcini acelor persoane care le pot îndeplini cel mai bine. De ce? Pentru că sunt multe de făcut și într-o școală cu largă autonomie;
 • să soluționeze creativ problemele pe măsură ce apar, să ofere suport tuturor;
 • să gândească pe termen lung având mereu în vedere siguranța și progresul elevilor săi.

Cum e mai bine?

Obiectivul unui director de scoală din România pare să fie în primul rând cel birocratic. Directorul este mereu ocupat să calculeze, să formuleze, să colecteze diverse informații pentru organele ierarhic superioare, să depună la dosare documente ca să evite tot felul de amenzi și sancțiuni. Nici vorbă să fie disponibil tuturor, să conducă prin exemplu, să fie motorul școlii. Poate prin alte părți, pe la alte școli, să fie altfel. Bine-ar fi!
Mi-aș dori un director de scoala netransformat în funcționar, care poate face lucrurile să avanseze mai mult și mai sigur pentru elevi și comunitate. Însă această poziție înseamnă multă putere. Dacă și când ar avea loc descentralizarea, am avea oameni capabili și corecți pentru ocuparea posturilor de directori? Oameni care să aibă o viziune și să se implice fără a urmări interese personale?

Numai bine!

surse: thoughtco.com/role-of-principal-in-schools-3194583 și thoughtco.com/things-a-successful-school-principal-does-differently-3194532

, ,

Navigare în articol

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *